Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych Sport Rekreacja Rozrywka Hubert Jasiński, Plecewice 92, 05-088 Brochów
Cele przetwarzania Świadczenie usług serwisu TrenerHUB,  marketing bezpośredni usług własnych administratora danych (w tym profilowanie), rozliczenia finansowe i windykacja, obsługa reklamacyjna, archiwizacja i statystyka.
Podstawy prawne przetwarzania Obowiązek prawny / umowa na świadczenie usług serwisu TrenerHUB / nasz uzasadniony interes
Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Ciebie
Źródła danych i uzyskiwane dane osoba fizyczna, która zawarła umowę na świadczenie usług serwisu TrenerHUB
Prawa związane z przetwarzaniem danych Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, prawo dostępu do danych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sport Rekreacja Rozrywka Hubert Jasiński, Plecewice 92, 05-088 Brochów

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Sport Rekreacja Rozrywka Hubert Jasiński, Plecewice 92, 05-088 Brochów (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, Sport Rekreacja Rozrywka Hubert Jasiński, Plecewice 92, 05-088 Brochów
– przez e-mail: kontakt@trenerhub.pl

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • dostarczyć Ci usługi polegające m.in. na pomocy w wyborze trenera personalnego i rezerwacji usług
 • dokonać rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsłużyć reklamacje jeśli wpłyną,
 • przekazać materiały promujące produkty i usługi własne administratora danych,
 • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa,

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • umowa na świadczenie usług serwisu TrenerHUB
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • przepisy prawa.

Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: imię, nazwisko, wiek, płeć, data urodzenia, lokalizację, cele treningowe, rodzaj wykupionej usługi, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy na świadczenie usług serwisu TrenerHUB, będziemy przechowywać przez czas określony: posiadaniem konta w serwisie TrenerHUB, przepisami prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych (marketing w tym profilowanie) do czasu wniesienia sprzeciwu.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

 Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych 

Otrzymanie danych osobowych było podyktowane warunkiem objęcia umową świadczenia usług serwisu TrenerHUB oraz wymogiem ustawowym.